Tel:035-7600418
Email:info@afrikacamper.com

Algemene voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Afrikacamper.com / Selfdrive4x4.com (nader te noemen de reisorganisator)
 
De uitgebreide reisinformatie en routebeschrijving zijn onderdeel van de reisovereenkomst / boeken van een reis, selfdrive en/of autohuur vakantie. Zorg ervoor dat je deze ook leest voor dat je een reis gaat boeken.
 
1. Hoe boek ik een reis bij Afrikacamper.com / Selfdrive4x4.com (het tot stand komen van de reisovereenkomst)?
Er zijn verschillende manieren om een reis te boeken. Je kunt het boekingsformulier uitprinten en invullen en daarna opsturen of faxen maar ook kun je via email boeken. Via email en fax is de snelste manier.  De schriftelijke boeking via email, fax of post wordt geacht bindend te zijn. Na boeking ontvang je een bevestiging per post en per email een rekening voor een aanbetaling van 20% op de totale reissom met een minimum van € 250,- per boeking. Vijf weken voor het vertrek wordt je verzocht het restant van de reissom te betalen. Indien er ook vluchten geboekt zijn bestaat de mogelijkheid dat deze volledig betaald moeten worden op het moment van het boeken van de reis. Je bent als reiziger verplicht alle relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis bij boeking kenbaar te maken. Bijvoorbeeld ziektes, handicaps, allergieën, algemene conditie en eventuele gewenste of noodzakelijke diëten. Het is belangrijk dat je voor dat je de reis boekt eerst de uitgebreide reisinformatie door leest. Deze is ook onderdeel van de reisovereenkomst. Deze reisvoorwaarden, de reisinformatie en routebeschrijving kun je downloaden vanaf: Selfdrive4x4.com. Ook kun je de reisinformatie aanvragen bij de reisorganisator via telefoon of via email.
 
2. Annulering van de reis door de reiziger:
Annulering van de reis door de reiziger dient per direct telefonisch kenbaar gemaakt te worden aan de reisorganisator. Vervolgens dient de annulering schriftelijk via email en/of post bevestigd te worden aan de reisorganisator door de reiziger.
 
Als je een reis annuleert zijn daar de volgende kosten aan verbonden:
 
- Annuleren van de reis tot 56 dagen voor vertrek kost 20% van de reissom.
- Annuleren van de reis tussen 56 tot 28 dagen voor vertrek kost 50% van de reissom.
- Annuleren van de reis tussen 28 tot 21 dagen voor vertrek kost 75% van de reissom.
- Annuleren van de reis binnen 21 dagen voor vertrek kost 100% van de reissom.
 
NB 1: Voor annulering van vliegtickets zowel los geboekt als vliegtickets welke onderdeel zijn van een complete reis kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden indien de vliegticket reeds geprint is. Informeer bij boeking naar deze voorwaarden. Hierbij worden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij gevolgd. Bij de meeste goedkope tickets is dit 100% (non refundable).
 
NB 2: Voor annulering van campsites en accommodaties welke op verzoek van de reiziger geboekt zijn door de reisorganisator via Internet of email kan ook gelden dat er afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. De annuleringsvoorwaarden van de (lokale) partner, hotel, lodge of boekingskantoor zijn hier van toepassing.
 
Om het financiële risico van het annuleren van een reis af te dekken is het advies altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.
 
3. Annulering van de reis door de reisorganisator en aansprakelijkheid:
Afhankelijke van de voorwaarden voor minimale deelname kan de reis door de reisorganisator geannuleerd worden. Naast reizen met gegarandeerde vertrekdata (ongeacht het aantal deelnemers) zijn er ook reizen waarbij de minimale groepsgrootte 4 personen is voor het definitief laten doorgaan van de reis. In principe streeft de reisorganisator er altijd naar de reis niet te hoeven annuleren. De reisorganisator kan zich wel genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering van een reis verplicht de reisorganisator zich de reiziger hiervan per direct te informeren met opgaaf van redenen. Bij annulering van een reis door de reisorganisator kan de reisorganisator niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de reiziger, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, aanbetalingen, visumkosten, vaccinaties, etc. De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de reiziger, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan eigen grove schuld of opzet van de reisorganisator. De aansprakelijkheid voor de in lid 2 van artikel 7:509 BW bedoelde schade, kan overeenkomstig dit artikel nooit meer dan driemaal de reissom bedragen. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet. De reisorganisator adviseert de reiziger bij boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. In alle gevallen zal de reisorganisator er naar streven bij annulering van een reis de reiziger een passend alternatief te bieden.
 
4. Voorbehoud wijzigingen en aansprakelijk:
De reisorganisator houdt zich het recht voor de prijzen van de aangeboden reizen aan te passen als de nu geldende BTW voorschriften wijzigen of extra toeslagen worden opgelegd door de overheid zoals een milieubelasting of vliegbelasting. Verder bestaat er ook altijd de mogelijkheid dat de reisroutes moeten worden gewijzigd of dat er andere veranderingen plaatsvinden in de loop van het jaar die tot gevolg hebben dat het geplande reisprogramma niet uitgevoerd kan worden. Lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen kunnen tot gevolg hebben dat voor of tijdens de reis kleine dan wel grote aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma en of reisroute. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden. In geval van wijzigingen voorafgaande aan het vertrek wordt de reiziger per direct op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. Verder wordt de reiziger geacht zich in alle gevallen ook op de hoogte te stellen van de lokale omstandigheden in het algemeen. In principe hebben wijzigingen geen gevolgen voor de reissom en heeft de reiziger geen recht op schadevergoeding i.v.m. wijzigingen welke noodzakelijkerwijze doorgevoerd zijn door de reisorganisator. De reiziger kan eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom) afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voor handen is en de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst met de reiziger opzeggen, waarbij de  annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
 
4.1 Vluchtprijzen en airport taxes kunnen altijd gewijzigd worden na boeking als dit het gevolg is overmacht i.v.m. tariefswijzigingen of extra toeslagen welke doorgevoerd worden door de luchtvaartmaatschappij welke de vluchten verzorgen voor reizigers geboekt via de reisorganisator. Tongasabi Safaris heeft hier zelf geen invloed op. Houdt er rekening mee dat bij gebruik van twee losse tickets geen van de vervoerders (luchtvaartmaatschappijen) aansprakelijk is bij vertraging of uitval van een vlucht uit het ene ticket, waardoor aansluiting van de vlucht uit het andere ticket gemist wordt. (bijv. als de vlucht van LVI naar JNB vertraging heeft of uitvalt en u de aansluiting in JNB naar AMS niet haalt.) U kunt dan belast worden voor de geldende wijzigings- of annuleringskosten. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor deze kosten.
 
4.2 Autohuur self drive safari's. De reisorganisator is alleen tussenpersoon bij autoverhuur en het contract voor autohuur wordt ter plaatste getekend tussen de verhuurder en de huurder (reiziger). Hierbij gelden de voorwaarden van de autoverhuurder, deze kunnen afwijken van algemene voorwaarden van de reisorganisatie. Houdt er rekening mee dat het altijd mogelijk is dat er een vervangende auto geleverd wordt gelijkwaardig aan de gereserveerde auto. Tevens is het van belang te weten dat er bij self drive safari's een verhoogd risico bestaat op vertraging, uitval van of ongelukken met het reisvoertuig (huurauto). De condities in Afrika zijn niet gelijk aan die in Nederland (of Europa) en pech onderweg of schade door gebruik en slijtage kunnen niet voorzien worden voorafgaande aan de start van de autohuur. Bij het volledig total loss rijden van de huurauto door eigen schuld of eenzijdig ongeluk moet de reiziger er rekening mee houden dat het eigen risico indien aanwezig volledig voor rekening komt van de reiziger (huurder). Ook de kosten van een vervangende auto zijn in dat geval voor rekening zijn van de reiziger. De verhuurder zal in alle gevallen problemen met de huurauto z.s.m. oplossen. Dit door middel van reparatie of een vervangende auto. De reisorganisator kan hierbij assisteren maar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door schades, ongelukken en vertragingen in de meest ruime zin. Bij een self drive safari kiest de reiziger bewust voor een reis met hoger risico en vergrote kans op vertragingen en/of overwachte kostenposten tijdens de reis. 
 
5. Verzekeringsplicht en reis- en annuleringsverzekeringen:
Een reisverzekering is verplicht voor deelname aan een rondreis of safari welke via de reisorganisator geboekt wordt. Naast een reisverzekering is het aan te raden een annuleringsverzekering afsluiten maar deze is niet verplicht voor deelname. Een annuleringsverzekering dient meestal afgesloten te worden binnen 7 dagen na het boeken van de reis. Informeer altijd vooraf goed bij je eigen verzekeringsmaatschappij naar de voorwaarden en schadedekking van de verzekering. Bij boeking is het van belang de gegevens van je reisverzekering door te geven aan de reisorganisator in verband met eventuele noodgevallen of incidenten die zich tijdens de reis kunnen voordoen. Neem tijdens de reis ook altijd een kopie van je polis mee en het pasje met noodnummer(s). De reisorganisator verzorgt ook reis- en annuleringsverzekeringen via de Europeesche vraag hierna bij het boeken van de reis.
 
6. Bij noodgevallen:
Neem altijd contact op met de alarmcentrale van je eigen verzekeringsmaatschappij. Verder kun je ook bellen met De reisorganisator in Nederland +31 (0)35 7600418 of mobiel +31 (0)6 24465201. of onze lokale organisatie en/of operators terplekke. Bij boeking en/of het toezenden van de reisbescheiden ontvang je ook de contactgegevens terplekke (indien van toepassing voor de reis).
 
7. Klachten:
Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zover mogelijk op de plaats van bestemming, waar de reden tot klacht ontstond, schriftelijk te worden ingediend bij de reisorganisator of haar vertegenwoordiger.
 
8. Vragen?
Heb je vragen over de reisvoorwaarden neem dan contact op via telefoon of email.
 
Telefoon: 035-7600418, email: info@selfdrive4x4.com, website: www.selfdrive4x4.com
 
Mobiel telefoonnummer voor dringende zaken: 06-24465201
 
Post en bezoekadres:
Noorderweg 2
1221 AA Hilversum
 
K.v.K.: 34.13.75.00    
Selfdrive4x4.com is onderdeel van Tongasabi Safaris en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden - SGR 3166
4x4 Auto's
Bestemmingen in Afrika
Vertrouwd op reis
Google+